Biblija7070

NAJVEČJA LJUBEZEN (video)

BOG JE TAM, KJER JE ČLOVEK

KAJ SI MISLI BOG O GREŠNIKU?

ŽIVIMO LE, KADAR LJUBIMO

BOG JE OD VEDNO SAMO ENO – DAR ČLOVEKU

ČLOVEK VERUJE V CERKVI IN SKUPAJ Z NJO

KDOR BO KLICAL GOSPODOVO IME, BO REŠEN

BOG - MILOSRČNI OČE

"ČLOVEK, KAJ IŠČEŠ?"

MOČ EVANGELIJA

BOG, ZAKAJ?

BOŽJA SOLIDARNOST S ČLOVEKOM

DUHOVNA VREMENSKA NAPOVED

SVETE PREIZKUŠNJE

OČE NAŠ - MOLITEV VSEH MOLITEV

KRIŽ JE NAJBOLJŠI TOLMAČ KRŠČANSKEGA BOGA

NE GRÁDI HIŠE NA MOSTU

ŠKANDALOZNA SMRT NESMRTNEGA BOGA

Z JEZUSOM V GALILEJSKI KANI

KDO JE KOGA ZAPUSTIL: BOG ČLOVEKA ALI ČLOVEK BOGA?

KAKŠEN MOLIVEC JE BIL APOSTOL PAVEL?

ODPRTE STVARI


Bog je imel samó enega Sina in še tega je naredil za pridigarja!«

(Thomas Goodwin) 


»Gospod, kdo bi mogel s svojim razumom popolnoma doumeti eno samo tvojo Besedo? Mnogo več uide umevanju, kakor kar doumemo. Podobni smo žejnim, ki pijejo iz studenca. Božja Beseda je drevo življenja, ki ti na vseh vejah ponuja blagoslovljene sadove. Je kot skala v puščavi, ki se je odprla in daje vsakemu človeku iz vseh krajev duhovno pijačo.
Žejni se veseli, da pije, in ni žalosten, ker ne more izpiti vsega studenca. Kajti studenec je zato, da poteši žejo, ne žeja zaradi tega, da bi izsušila studenec...«
(Efrem) 

 
»Božja Beseda je vsemogočna. Je kot sekira, ki seka kamenje in meč, ki zmaguje nad  sovražniki. Je kakor kruh, ki hrani, in ga nikoli ne zmanjka. Je seme, ki poraja večno življenje; zdravilo, ki daje zdravje in moč, ki osvobaja od zla in smrti. Prinaša mir, tolažbo, pomoč, upanje, vero in ljubezen.«
(Avguštin)

 
»
Božja Beseda čisti dušo prestopkov, osvobaja jo od Božje jeze in občutkov krivde, čisti srce, oživlja mrtvo, razpihuje ogenj, razsvetljuje temo in daje življenje vsem, ki jo sprejemajo. V njej je prisoten Bog, zato je živa in učinkovita.«
(Bonaventura)

 »Bog nam govori skozi usta pridigarja, ki nam razglaša Božjo Besedo, zato Beseda ni pridigarjeva, ampak od tistega, ki jo je poslal«
(Massillon)